BóngBàn.Info

Trang Tin Tức Bóng Bàn Hàng Đầu Việt Nam

Clip bóng bàn quay chậm

  • PDF.

Best points: Slow motion

Dim lights

Slow-motion (2008 Beijing)

Dim lightsTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 16 Tháng 3 2011 01:29

Kỹ thuật bóng bàn

You are here Video Clip bóng bàn quay chậm