BóngBàn.Info

Trang Tin Tức Bóng Bàn Hàng Đầu Việt Nam

Video bong ban

Table Tennis 2012 trailer NEW

  • PDF.

Table Tennis 2012 trailer NEW

Dim lights

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 16 Tháng 2 2012 02:37

Đọc thêm...

26th SEA Games

  • PDF.

Gao Ning/Feng Tianwei and Dinh QL/Mai Hoang

Dim lights

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 15 Tháng 11 2011 02:18

Đọc thêm...

WTTC: Zhang Jike-Wang Hao

  • PDF.

Dim lights

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 18 Tháng 5 2011 04:28

Đọc thêm...

Tuyệt chiêu ăn điểm bóng bàn của Messi

  • PDF.

Dim lights


Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 05 Tháng 5 2011 01:17

Đánh bóng bằng mọi thứ

  • PDF.

Dim lights


Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 4 2011 08:00

Kỹ thuật bóng bàn

You are here Video