BóngBàn.Info

Trang Tin Tức Bóng Bàn Hàng Đầu Việt Nam

baclofen uk azithromycin 25 0mg t more info non-prescription tretinoin buy azithromycin no prescription info about ciprofloxacin 250 http://arce.bf/?buy=976249 bupropion 150mg quinine sulphate buy in usa baclofen pills mg in india naltrexone 200mg buy tadalafil citrate liquid amitriptyline online buy orlistat 120mg online generic premarin in mayami http://arce.bf/?buy=995854 prescription drugs femara buying piracetam ohio http://arce.bf/?buy=223917 amlodipine generic buying accutane prescription drugs femara orlistat 60 mg diflucan cost in india caverta usa premarin generic drug more info gleevec anda information no prescription tretinoin flagyl fedex lipitor price diclofenac over the counter diclofenac 50 http://assemblee-nationale.tg/?order=152906 about ciprofloxacin hct fluconazole 50mg in uk campral naltrexone in united states http://atief.imag.fr/sbip.php?pa=44244 http://atief.imag.fr/sbip.php?pa=545085 generic bupropion xl about cost of generic prilosec http://atief.imag.fr/sbip.php?pa=637255 buying accutane orlistat no prescription prexaton price in california aldactone generic in united states http://arce.bf/?buy=956768 omeprazole india http://assemblee-nationale.tg/?order=674209 bupropion hcl sr fluconazole buy generic version of zocor orlistat 60 blue pill in uk cheap metronidazole in uk http://assemblee-nationale.tg/?order=82823 lipitor cost fluconazole buy baclofen 20 mg orlistat non prescription in mayami buy zocor online doxycycline monohydrate http://arce.bf/?buy=14355

Kỹ thuật giao bóng Timo Boll

  • PDF.
giao_bong_timo_boll
Giao bóng là kỹ thuật duy nhất hoàn toàn phụ thuộc vào lý trí của VĐV mà không chịu sự tác động của đối phương trong việc lựa chọn vị trí đứng, dùng sức mạnh, tốc độ, độ xoay, đường bóng… để đánh bóng đến bất kỳ vị trí nào trên mặt bàn của đối phương. Nếu VĐV phát bóng có chất lượng cao có thể tạo ra cơ hội thuận lợi cho tấn công dứt điểm, thậm chí có thể giành điểm trực tiếp.
Dựa vào vị trí đánh bóng có thể chia giao bóng thành giao bóng thuận tay, giao bóng trái tay, giao bóng nghiêng người và giao bóng kiểu ngồi xổm.

Dựa vào độ cao tung bóng có thể chia thành giao bóng tung bóng cao và giao bóng tung bóng thấp. Dựa vào đặc điểm của quả giao bóng có thể chia thành giao bóng lấy tốc độ là chính, giao bóng lấy độ xoáy làm chính, giao bóng lấy điểm rơi là chính. 

Kỹ thuật giao bóng Timo Boll được thể hiện qua Video Clip sau. Hy vọng bạn sẽ học tập được nhiều điều từ các quả giao bóng của danh thủ lừng danh này.

 

+ Đặc trưng của danh thủ Timo Boll là quả giao bóng xoáy ngược.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 08 Tháng 10 2010 16:00

Kỹ thuật bóng bàn

You are here Kỹ thuật Kỹ thuật giao bóng Timo Boll